1748Wasza ocena

ZAPRASZAM NA MOJ NOWY KANAL https://www.youtube.com/channel/UCqAOZiINTaO6mrRsZaS9xGw UWAGA: użycie kodów blokuje zdobywanie trofeów/osiągnięć, warto zatem stworzyć sobie kopię zapasową zapisu gry PlayStation 3: Pojazdy: Buzzard - O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, △, O, △ [musi być dużo miejsca, inaczej się nie pojawi] Comet - R1, O, R2, →, L1, L2, X, X, □, R1 Sanchez - O, X, L1, O, O, L1, O, R1, R2, L2, L1, L1 Trashmaster - O, R1, O, R1, ←, ←, R1, L1, O, → Limo - R2, →, L2, ←, ←, R1, L1, O, → Stunt Plane - O, →, L1, L2, ←, R1, L1, L1, ←, ←, X, △ Caddy - O, L1, ←, R1, L2, X, R1, L1, O, X Rapid GT - R2, L1, O, →, L1, R1, →, ←, O, R2 Duster - →, ←, R1, R1, R1, ←, △, △, X, O, L1, L1 Inne: Spadochron - ←, →, L1, L2, R1, R2, R2, ←, ←, →, L1 Zwiększenie poziomu "Wanted" - R1, R1, O, R2, ←, →, ←, →, ←, → Obniżenie poziomu "Wanted" - R1, R1, O, R2, →, ←, →, ←, →, ← Szybszy bieg - △, ←, →, →, L1, L1 Wybuchy przy walce wręcz - →, ←, X, △, R1, O, O, O, L2 Wybuchowa amunicja - →, □, X, ←, R1, R2, ←, →, →, L1, L1, L1 Umiejętność "Recharge" - X, X, □, R1, L1, X, →, ←, X Tryb pijany - △, →, →, ←, →, □, O, ← Zmiana pogody - R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X "Ślizgające się", mniej przyczepne samochody - △, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1 Zwolnione tempo - □, L2, R1, △, ←, □, L2, →, X [kod można wpisać do 4 razy by zwiększyć efekt, wpisanie go piąty raz - wyłącza] Xbox 360: Pojazdy: Buzzard - B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y [musi być dużo miejsca, inaczej się nie pojawi] Comet - RB, B, RT, →, LB, LT, A, A, X, RB, Sanchez - B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Trashmaster - B, RB, B, RB, ←, ←, RB, LB, B, → Limo - RT, →, LT, ←, ←, RB, LB, B, →, Stunt Plane - B, →, LB, LT, ←, RB, LB, LB, ←, ←, A, Y Caddy - B, LB, ←, RB, LT, A, RB, LB, B, A Rapid GT - RT, LB, B, →, LB, RB, →, ←, B, RT Duster - →, ←, RB, RB, RB, ←, Y, Y, A, B, LB, LB Inne: Spadochron - ←, →, LB, LT, RB, RT, RT, ←, ←, →, LB Zwiększenie poziomu "Wanted" - RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, → Obniżenie poziomu "Wanted" - RB, RB, B, RT, →, ←, →, ←, →, ← Szybszy bieg - Y, ←, →, →, LT, LB, X Wybuchy przy walce wręcz - →, ←, A, Y, RB, B, B, B, LT Wybuchająca amunicja - →, X, A, ←, RB, RT, ←, →, →, LB, LB, LB Umiejętność "Recharge" - A, A, X, RB, LB, A, →, ←, A Tryb pijany - Y, →, →, ←, →, X, B, ← Zmiana pogody - RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X "Ślizgające się", mniej przyczepne samochody - Y, RB, RB, ←, RB, LB, RT, LB Zwolnione tempo - Y, ←, →, →, X, RT, RB [kod można wpisać do 4 razy by zwiększyć efekt, wpisanie go piąty raz - wyłącza]